Piotr Frydrychowski
Lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W trakcie studiów odbył tygodniowy staż w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium, gdzie poszerzał swoją wiedzę z zakresu m.in. chorób wewnętrznych. Będąc studentem zdobywał wiedzę z zakresu diagnostyki obrazowej i kardiologii regularnie uczestnicząc w dyżurach specjalistów z tych dziedzin pracujących w Klinikach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Już od 4 roku studiów związany z Naszą Przychodnią, gdzie udzielał się jako praktykant. W marcu 2017 roku rozpoczął w naszej Przychodni staż, po którym został zatrudniony i obecnie jest członkiem naszego zespołu. Jego zainteresowania zawodowe to szeroko rozumiana interna, anestezjologia oraz, przede wszystkim, kardiologia weterynaryjna.

Poza pracą – wielki fan sportów, szczególnie piłki nożnej, książek i filmów fantastycznych oraz biegania.