Anna Cisło-Pakuluk
Lekarz weterynarii

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Chorobami oczu psów, kotów oraz koni zajmuje się od 2005 roku. Podczas studiów odbyła liczne staże i praktyki zagraniczne, między innymi jako stypendystka programu Ceepus na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie im.Ludwika Maximiliana w Monachium, w jednym z najlepszych ośrodków okulistyki weterynaryjnej w Europie pod kierunkiem prof. H.Gerhardsa.

Po stażu w szpitalu dla koni zdobywała doświadczenie z zakresu chorób zwierząt towarzyszących w jednej z większych wrocławskich lecznic.

Członek European Society of Veterinary Ophthalmology, wieloletni tłumacz pozycji okulistycznych dla wydawnictwa Elsevier, autorka wielu artykułów w prasie branżowej.

Uczestniczyła w konferencji ESVO w Krakowie oraz Malmo.Posiada ukończony kurs z zakresu chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz kriochirurgii. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu okulistyki w Luxemburgu 04.06.2014-04.07.2014 organizowany przez ESAVS.W 2016 ukończyła II stopień kursu ESAVS z zakresu chirurgii okulistycznej organizowanego w Tuluzie

W 2016 roku brała udział w konferencji ECVO w Budapeszcie. Od 2016 roku dodatkowo zajmuje się pracą naukową z zakresu zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób siatkówki.
W 2017 roku uczestniczyła w konferencji ECVO w Estoril. Jest współautorką publikacji na temat regeneracji siatkówki w „Stem Cells Reviews and Reports”.

Interesuje się w szczególności chirurgią okulistyczną.

www.okulistazwierzat.pl